Lees onze Polisvoorwaarden

Samengevat op slechts 2 pagina's

Helvetia Global Solutions Ltd logo

Polisvoorwaarden

We hebben onze Algemene Voorwaarden in 2 versies opgedeeld:

De korte versie

Hieronder vindt u een eenvoudige samenvatting van wat deze verzekering te bieden heeft.

Wie is verzekerd?

De polishouder, de hoofdbestuurder of de bijkomende bestuurder(s).

Elke verwijzing op de website naar "u" of "uw" verwijst naar ten minste één van de hierboven genoemde personen.

Welke voertuigen worden verzekerd?

Deze verzekering geldt alleen voor de volgende door NIO vervaardigde modellen: ET5, ET5T, ET7, EL6 en EL7.

Elke vermelding van de term "Voertuig" in de verzekeringspolis verwijst naar een van de hierboven vermelde modellen.

Looptijd van de verzekeringspolis?

De verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, met als ingangsdatum degene die u hebt opgegeven in uw aanvraag tot verzekering.

Tot welk(e) bedrag(en) bent u verzekerd?

Het voertuig is verzekerd tegen zijn werkelijke waarde of vervangingswaarde, afhankelijk van het gekozen plan (Essential,Preferred of Complete ).

Het plafond voor de individuele vergoeding hangt ook af van het gekozen planarief ( Essential, Preferred ofComplete ).

1

Waartegen bent u verzekerd?

Wij dekken de Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen voor lichamelijk letsel en/of materiële schade aan anderen veroorzaakt door uw voertuig.

Afhankelijk van het plan dat u kiest, kan de polis ook bijkomende waarborgen omvatten.

Schade aan uw voertuig als gevolg van een ongeval, of als gevolg van brand, diefstal, ruitschade, natuurkracht en aanrijding met dieren, evenals dekking van de batterij en sleutelvervanging, zijn gedekt, ongeacht het gekozen plan.

Sommige waarborgen zoals oplaadapparatuur, glass cover plus en bandenschade zijn afhankelijk van het gekozen plan.

In de Polisvoorwaarden staat verder  ook gedetailleerd wat niet is verzekerd of beperkt.

Waar bent u verzekerd?

In elk land waarvoor dekking wordt verleend volgens uw internationaal verzekeringsbewijs (voorheen Groene Kaart).

De volledige versie

2

De volledige versie van de polisvoorwaarden staat HIER.

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene Voorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.

2023 Qover nv. Alle rechten voorbehouden.

Vraag een offerte aan