Verzekering ontworpen voor uw NIO

De Hoogtepunten

One month free of charge
Drei junge Leute unterhalten sich draußenEin Paar unterhält sich im Freien sitzendBlonde junge Frau mit Blick auf die Aussicht

Productbeschrijving

Essential
Preferred
Complete
Essential Preferred Complete

Comprehensive insurance

Covers your Tesla against fire, theft, bris de vitres and more

Liability

Up to €20 million

Material damages

Lorem Ipsum

Battery Cover

Against damage

Key replacement

Up to €300

New value compensation

100% reimbursement in case of a total loss

Comprehensive insurance

Covers your Tesla against fire, theft, bris de vitres and more.

Comprehensive insurance

Covers your Tesla against fire, theft, bris de vitres and more.

Enkele voorbeelden van uitsluitingen

Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Uitgesloten:

 • lichamelijk letsel aan de bestuurder van het voertuig;
 • materiële schade aan uw voertuig.Materiële schade aan uw auto is niet inbegrepen in de waarborg Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Het is echter wel gedekt onder de Casco Verzekering, die in ieder geval steeds is inbegrepen in elk van de 3 plannen Essential, Preferred en Complete. Zie onze FAQ's voor meer informatie.

Schade aan uw voertuig

Uitgesloten:

 • schade als gevolg van slijtage en gebrek aan onderhoud;
 • schade aan vervoerde voorwerpen of aan uitrusting die van het voertuig is gevallen.

Diefstal

Uitgesloten:

 • diefstal gepleegd met uw verloren sleutel of een sleutel achtergelaten in uw auto;
 • diefstal gepleegd door een familielid of personeelslid van de verzekeringnemer of verzekerde.

Pechhulp

Uitgesloten:

dienstverleningen die niet door ons zijn geregeld of zonder onze toestemming zijn verricht.

Andere uitsluitingen

niet-betaling van de premie;

uw voertuig voldoet niet aan de wet- en regelgeving inzake technische eisen en keuring;

schade als de auto wordt gebruikt door een onbevoegde bestuurder of zonder geldig rijbewijs;

schade veroorzaakt door opzet van verzekerde;

schade veroorzaakt tijdens het rijden onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen;

schade veroorzaakt door deelname aan wedstrijden van welke aard dan ook waarbij het bereiken van een maximale snelheid het doel is;

schade door kernenergie;

schade ten gevolge van oorlog, molest en terrorisme.

Partnerschap

Helvetia Global Solutions Ltd is de risicodrager voor het verzekering programma.

Helvetia Global Solutions Ltd maakt deel uit van Helvetia Insurance, een succesvolle internationale verzekeringsgroep met meer dan 11.500 werknemers en meer dan 7 miljoen klanten.

Meer informatie over Helvetia Global Solutions Ltd.

Qover is de verzekeringstussenpersoon en beheerder van uw overeenkomst.

Qover is het aanspreekpunt bij vragen of wijzigingen aan uw polis.

Qover is een in Brussel gevestigde InsurTech scale-up die in minder dan 5 jaar 35 miljoen euro heeft opgehaald.

Meer informatie over Qover

Nuttige Documenten

Wettelijke Vermeldingen

Veilig betalen met

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene Voorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.

2022 Qover nv. Alle rechten voorbehouden.

Casco verzekering

Dekt schade aan uw voertuig als gevolg van een ongeval of na brand, diefstal, ruitschade, natuurkracht en aanrijding met dieren, en nog veel meer.

Essential
Preferred
Complete
Beschrijving

Cascoverzekering bestaat uit de volgende waarborgen:

Beperkt casco

Brand en Explosie

Uw voertuig is gedekt tegen brand, brandschade, explosie, vlaminslag, blikseminslag en kortsluiting van het elektrisch systeem.

Diefstal

Wij dekken uw voertuig en zijn accessoires tegen diefstal en schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal.

Ruitschade

Schade aan de voor-, zij- en achterruit van uw voertuig is gedekt.

Natuurkracht en aanrijding met dieren

Deze verzekering dekt tegen schade door:

 • verschuivingen van rotsen, steenslag, aardverschuiving, lawine, druk van een massa sneeuw, storm, hagel, overstroming, orkaan, tornado, cycloon, aardbeving, vulkaanuitbarsting en vloedgolf;
 • onverwacht contact met een dier aan de buitenkant van het voertuig;
 • schade toegebracht aan de motorruimte van het voertuig als gevolg van het voortdurend krabben of bijten van een binnengedrongen dier.

Diverse kosten

Wij betalen ook de kosten voor het blussen van de brand, voor de tijdelijke garage, voor het vervoer en de repatriëring van het voertuig naar de hersteller en voor de demontage, indien nodig op het ogenblik van de schatting, dit alles tot een bedrag van € 1.250 (excl. BTW).

Casco

De Casco verzekering omvat alle dekkingen van de Beperkte cascoverzekering, maar dekt bovendien ook uw voertuig bijkomend tegen Materiële schade door een ongeval of vandalisme.

Materiële schade

De Casco verzekering dekt schade aan uw voertuig door een ongeval dat is veroorzaakt door een botsing, val, omkanteling of aanrijding.

Onder de Materiële schade wordt het volgende ook gedekt:

 • schade als gevolg van vandalisme;
 • schade die optreedt bij overbrengingen per spoor, over zee of door de lucht en bij laad- en losverrichtingen;
 • als u in uw voertuig een persoon vervoert die gewond is geraakt door een verkeersongeval, vergoeden wij tot € 250 (excl. BTW) de kosten voor het schoonmaken of herstellen van het interieur van uw voertuig, alsmede voor schade aan de kleding van de verzekerde en begeleidende personen.

Opgelet: bandenschade wordt gedekt onder de Bijkomende dekking Bandenschade indien u het plan Complete heeft gekozen.

Schade geparkeerd voertuig

Wij dekken ook schade veroorzaakt door derden aan uw geparkeerde NIO, zoals krassen (inbegrepen in de waarborg Materiële schade).

Uitsluitingen
 • Schade veroorzaakt door een lading bijtende, licht ontvlambare of explosieve materialen of voorwerpen, met uitzondering van de brandstofreserve bestemd voor het gebruik van uw voertuig of de vervoerde en voor huishoudelijk gebruik bestemde materialen en voorwerpen.
 • Diefstal of poging tot diefstal van uw voertuig indien gepleegd door of met medeplichtigheid van:
  • een familielid of een persoon met wie de polishouder of de verzekerde, zelfs occasioneel, samenwoont;
  • een persoon aan wie het voertuig en de sleutels zijn toevertrouwd.
 • Diefstal of schade als gevolg van dergelijke diefstal of poging tot diefstal door het verlies van de sleutel, het vergeten van een sleutel in of op uw voertuig en het niet-activeren of niet-functioneren van de antidiefstal- of vergrendelingssystemen van uw voertuig (tenzij deze in een afgesloten privégarage is opgeslagen).
 • Overstromingsschade als gevolg van een gebroken leiding op de plaats waar het voertuig zich bevindt.
 • Alle bandenschade is uitgesloten, tenzij:
  • u kiest voor het Complete Plan waar de Bijkomende dekking Bandenschade is inbegrepen.
  • die optreedt in combinatie met andere gedekte schade;
  • die is veroorzaakt door vandalisme;
 • Schade als gevolg van slijtage, constructie- of materiaalfouten, of duidelijk slecht onderhoud en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant.
 • Schade veroorzaakt terwijl uw voertuig werd geleased aan een derde partij.
 • Schade veroorzaakt door de voorbereiding van of deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of competities. Schade veroorzaakt ter gelegenheid van rally's met een uitsluitend toeristisch doel blijft evenwel verzekerd.
 • Schade veroorzaakt aan uw voertuig wanneer deze, op het moment van het ongeval, bestuurd wordt door een onbevoegd persoon (minderjarig, zonder rijbewijs of ontzet uit het recht om te rijden...).
 • Schade als de bestuurder onder invloed van alcohol en/of drugs is op het moment van het ongeval.
 • Schade in geval van bijkomende bestuurder jonger dan 25 jaar indien die niet in de polis is ingeschreven of indien de rit niet als incidenteel kan worden beschouwd.

Lees onze Polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Eigen risico
Het eigen risico bedraagt € 200  in geval van schade onder de waarborg brand, diefstal, ruitschade, natuurkracht of aanrijding met dieren. Als de voorruit gerepareerd wordt in plaats van vervangen, is er geen eigen risico van toepassing.
In geval van een schadegeval gedekt onder Materiële Schade varieert het eigen risico van € 350 tot € 1.000 , afhankelijk van het gekozen plan.
Kijk op onze pagina gewijd aan het Eigen risico voor meer informatie over het te betalen bedrag.
Voorbeelden

In deze voorbeelden bent u gedekt:

 • hagel beschadigt uw auto;
 • uw auto wordt gestolen;
 • er ontstaat brand en uw auto wordt hierbij geraakt;
 • u botst met een ander voertuig op de weg;
 • een persoon bekrast uw auto geparkeerd op straat.
Vraag een offerte aan