Voorwaarden

Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om in aanmerking te komen om InsureMyNIO af te sluiten.

De verzekerden

Regels betreffende de verzekeringnemer

  • Leeftijd: minstens 18 jaar oud.
  • Verblijfplaats: hoofdverblijfplaats in Nederland.
  • Rijbewijs: geldig rijbewijs in Nederland.

Regels betreffende de hoofdbestuurder of de bijkomende bestuurder

  • Leeftijd: minstens 18 jaar oud.
  • Verblijfplaats: hoofdverblijfplaats in Nederland.
  • Rijbewijs: geldig rijbewijs in Nederland.

Het voertuig

  • Het land van registratie van uw voertuig moet hetzelfde zijn als het land waar de dekking wordt verleend.
  • Commercieel gebruik is niet toegestaan. Voertuigen die worden gebruikt voor commercieel personenvervoer (bv. taxi/Uber) of commerciële verhuur worden niet gedekt.
  • Er is geen verzekeringsdekking voor diplomatieke voertuigen/platen

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene Voorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.

2023 Qover nv. Alle rechten voorbehouden.

Vraag een offerte aan